Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Трећа емисија серијала Примарна селекција отпада у школама

У последњем месецу пројектних активности урадили смо, трећу у низу и уједно последњу емисију серијала о примарној селекцији отпада у школама, у циљу промоције овог процеса и доприноса његовом опстанку у будућем периоду. Емисија обрађује различите аспекте пројектних активности, са посебним акцентом на укупне количине селектованог отпада и позитивне ефекте који из тога произилазе – еколошке и економске. Наши саговорници су ученици, наставници, запослени у комуналном предузећу, као и чланови Пројектног тима, који сагледавајући проблематику из свог угла износе сопствена опажања и ставове.

Емитовање снимљеног материјала, реализоваће се кроз програмску шему регионалне телевизије Лав, у интервалу 29. април – 04. мај 2014, као и на локалним телевизијама Чајетина и ТВ 5 из Ужица.

Сви ТВ формати, снимљени кроз овај пројекат (укупно 4), могу се доставити и другим заинтересованим медијима, уколико покажу интересовање за њихово реемитовање, а све у циљу ширења примера добре праксе у области адекватног управљања отпадом. За овај вид активности контакт особа је Данијела Панић, асистент за промоцију на пројекту „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“.

Трећу емисију можете погледати овде.