Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Тренинг за локлано становништво – комерцијализација лековитог биља и успостављање сарадње са фирмама које имају искуство у преради и пласману

У суботу 6. јуна 2020 године у Малој сали Дома културе у Пријепољу одржан је тренинг за локално становништво на тему комерицијализације лековитог биља и сарадње са фирмама које се баве откупом и прерадом. Око 40-ак учесника је имало прилику да на питања о кључним проблемима заступљеним у сектору, а првенствено на питање откупа и све евидентнијег недостатка руралне популације која обавља делатност сакупљања лековитог биља, добије адекватне одговоре од људи са експертизом на овом пољу. Поред научног особља из Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, подршку у проналажењу решења за постојећу проблематику која резултира недовољно искоришћеним расположивим природним богатством општине Пријепоље, пружили су и представници предузећа које иза себе има више од три деценије успешног пословања у сектору лековитог биља.

Миграције становништва из руралних у урбане средине, гашење фирми и земљорадничких задруга које су обављале делатност у овом сектору, а тиме и раскидање директних веза са тржиштем и крајњим корисницима, довели су до тога да локално становништво све мање користи предности и шансе које им природа сама нуди, а које представљају обновљив ресурс за унапређење квалитета њиховог живота и пружају могућност самозапошљавања и остварења задовољавајућих прихода. С тим у вези крајњи предлози који су упућени од стране гостојућег предузећа из Београда односили су се на обнављање веза са тржиштем лековитог биља кроз успостављање конкретних предлога за сарадњу на пољу откупа лековитих биљних ресурса као квалитетне локалне сировине са територије пријепољске општине. Педесетак присутних представника руралне популације са подручја општине Пријепоље су показали интересовање за обнављање ових веза, свесни да је неминовно улагање великог труда у самоорганизовање, координацију и кооперацију између њих самих на пољу успостављања сабирних центара и откупних станица које ће покривати предметну територију, а која ће им омогућити пласман значајних количина лековитог биља на национално тржиште и шире.

Пројекат ПОРАЛИСТ кофинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, а партнерски на територији општина Пријепоље и Бијело Поље, спроводе Регионална развојна агенција Златибор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и НВО Мултимедијал Монтенегро.