Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Туризам и локални производи

Уз финансијску подршку Програма локалног одрживог развоја који финансира USAID , Регионална развојна агенција  Златибор је 1. септембра  почела спровођење пројекта Анализа ланца вредности у сектору туризма  на подручју територије 5 локалних самоуправа  – Ужице, Чајетина, Нова Варош, Прибој и Пријепоље.

Циљ пројекта је унапређење  позиције локалних производа  у ланцу снадбевања хотела, ресторана и туриста на територији туристичких дестинација Златибор, Златар и Тара. Укупна вредност пројекта је 57.000 USD.

Пројекат  ће  допринети позитивном ефекту туризма на локалну економију и стимулисању развоја регионалног ланца набавке кроз идентификацију  кључних препрека за улазак локалних производа на тржиште туризма. Због тога ће на територији туристичких дестинација Златибора, Златара и Таре бити спроведено истраживање тражње (хотела, ресторана и туриста), како би  се дошло до квалитативних и квантитативних података о актуелним потребама туристичке индустрије и туриста за локалним производима.

Са друге стране, анализираће се  и понуда локалних производа, кроз анкетирање привредних субјеката и индивидуалних произвођача – пољопривредних газдинстава како би се идентификовали капацитети произвођача да одговоре захтевима тражње  тржишта туризма.

Резулатати анализе тражње и понуде ће бити основа за рад са кључним представницима приватног, јавног и цивилног сектора  на дефинисању препорука за успостављање ланца набавке који ће одговорити потребама сектора туризма и помоћи малим произвођачима да продају своје производе. Пројектом је предвиђено и креирање Акционог плана за реализацију 3 кључне препоруке које ће бити подржане и од стране локалних самоуправа.