Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Удруживање и примери добре праксе у функцији развоја одрживог туризма

У оквиру пројекта Протективна опсерваторија регионалног ареала лековитог биља као живе прекограничне инфраструктуре одрживог туризма – ПОРАЛИСТ,  10 и 11. децембра 2019. године у Пријепољу и Бијелом Пољу одржан је други модул едукација посвећен удруживању и пословном умрежавању актера руралне економије и увођењу лековитог биља у туристичку и угоститељску понуду.

Представљене су две традиционално најзначајније форме удруживања, пољопривредна удружења и земљорадничке задруге, као важан фактор оснаживања руралне економије и оживљавања села, а са друге стране важан фактор за унапређење самог положаја пољопривредника. Други део тренинга бавио се темом увођења лекотог биља у туристичку и угоститељску понуду, кроз развој туристичких производа и гастрономије базираних на лековитом биљу. Претходно наведено представља важан сегмент са аспекта постојећих потенцијала природних ресурса обе прекограничне локалне заједнице на чијој територији се пројектне активности спроводе и њиховог одрживог коришћења у функцији економског развоја локалних заједница.

Укупно 93 учесника  оба тренинга ималo je прилику да чујe низ практичних и корисних информација кроз упознавање са деловањем успешних задруга и удружења. Такође, представљени су до сада  реализовани пројекти који су остварили значајан утицај на развој туризма и популаризацију локалних производа као сегменту који доприноси унапређењу туристичке понуде. Тренинзима  су присуствовали представници локалних самоуправа, студенти Биотехничког факултета са професорима и експертима из ове области, пољопривредници, сакупљачи лековитог биља, као и представници туристичких организација и локалних удружења. 

Пројекат ПОРАЛИСТ финасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента  претприступне помоћи (IPA II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, а партнерски на територији општина Пријепоље и Бијело Поље, спроводе Регионална развојна агенција Златибор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и НВО Мултимедијал Монтенегро. Уговор о финасирању пројекта потписан је са Министарством финансија Републике Србије – Сектором за уговарање и финансиранје програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ), а подршку спровођењу пружају Министартво за европске интеграције Републике Србије и Канцеларија за европске интеграције Црне Горе.