Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Укључивање нових корисника у Ужицу

Дом ученика средњих школа Ужице, прикључио се активностима нашег пројекта, током јануара месеца 2014. Са смештајним капацитетом од 130 ученика који похађају неку од 7 ужичких средњих школа, већ укључених у пројекат од самог почетка, Дом у Коштици узима равноправно учешће у пројекту, доприносећи испуњењу зацртаних циљева.

Свакако један од најважнијих јесте континуирана едукација ученика, који у овом случају имају могућност да стечена знања равноправно примењују, како у школи, тако и у смештају. Посебну специфичност овој иницијативи дају савремено опремљена кухиња и трпезарија, које генеришу врло специфичне врсте секундарних материјала: металне и алуминијумске конзерве; PET, картонску и PVC амбалажу; фолије најразличитијих врста и састава.

Пројекат на овај начин обезбеђује своју одрживост и након истека 15 месеци реализације, додатно мотивишући локалну заједницу да прихвати примарну селекцију као безусловну алтернативу постојећим начинима управљања отпадом.