Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Усклађивање са европским стандардима – политика квалитета производа са ознакама географског порекла

Канцеларија за европске интеграције Републике Србије организовала је радионицу 23. и 24. октобра 2012. године у Београду, на тему усклађивања прописа са европским стандардима у погледу производа са ознакама географског порекла. Радионица је организована у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, а уз техничку подршку Фондације за међународну помоћ (ГИЗ).

Представници Министарства пољопривреде, Завода за интелектуалну својину, удружења произвођача, привредних комора и сертификационих кућа имали су прилику да се кроз искуства Хрватске и Словачке упознају са искуствима која су ове две земље прошле у процесу усклађивања свог законодавства са прописима Европске уније када су у питању политика квалитета у погледу ознака географског порекла и безбедност хране.

Истакнуто је да ће усклађивање нашег законодавства, подизање свести о потреби заштите производа ознакама географског порекла и покретање конкретних активности у скалду са ЕУ регулативама, дугорочно довести до повећања конкурентности и отварању могућности за пласман наших производа на тржиште ЕУ.