Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Успостављање институционалне инфраструктуре за реализацију пројекта ПОРАЛИСТ

У оквиру активности на успостављању сарадње са јавним, приватним и цивилним сектором, представници Регионалне развојене агенције Златибор су у четвртак, 4. априла одржали састанке са представницима локалне самоуправе,  Туристичке организације Пријепоље и Удружењем ЕКО центар.

Пројектни тим састао се са замеником председника општине Пријепоље, господином Станком Кијановићем, којем је поред планираних пројектних активности, представљена иницијатива за дугорочно успостављање сардање између Пријепоља и Бијелог Поља у контексту одрживог коришћења природних богастава, првенствено лековитог биља, као живе инсфраструктуре за развој одрживог туризма. Тако ће на почетној конференцији пројекта која ће се одржати крајем априла, руководства две суседне општине потписати Меморандум о сарадњи, којим ће дефинисати заједничко деловање у области заштите, очувања и коришћења лековитог биља у функцији социо-економског развоја локалних заједница. Посебно важан аспект представља формирање локалних, као и заједничке међуопштинске радне групе, које ће на најбољи начин препознати интересе  локалних заједница и радити на њиховом остваривању. Један од инструмената подршке пројекту биће и увођење субвенција за лековито биље у локалним буџетима.

Директор Туристичке организације Пријепоља, Небојша Свичевић, исказао је спремност да подржи и учествује у активностима пројекта, посебно у контексту креирања нових туристичких производа  за специјалне видове туризма. Посебно је истакао значај учвршћивања сарадње са општинама у Црној Гори, јер постоји потреба да заједнички раде на унапређењу туристичке понуде кроз коришћење заједничких природних ресурса.

Састанцима је присуствовао и председник Удружења ЕКО центар, које је пре 8 година реализовало пројекат прекограничне сарадње са Босном, чија је тема била заштита биодиверзитета. Удружење је спремно да се активно укључи у реализацију пројекта и анимира локално становништво, првенствено младе, жене са села и незапослене, који уз адекватну едукативну подршку могу започети узгој лековитог биља. Стога сматра да је изузетно важно учешће представника Института Јосиф Панчић, који ће у крајем маја започети теренско истраживање на подручју Пријепоља и Бијелог Поља, кроз које ће бити мапиране постојеће лековите биљке на прекограничном подручју. Сарадња Удружења са истраживачима из Јосифа Панчића, значајно ће олакшати рад на терену и мапирање подручја за будуће активности пројекта.