Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Валоризација типичних производа – примери добре праксе

У периоду од 27-29. маја 2012. године, Независни биро за развој и  РРА Златибор  организовали  су студијску посету источној Херцеговини у оквиру пројекта Развој типичних производа у североисточној Босни и Златиборском округу у Србији,. Циљ организације студијске  посете  било је упознавање произвођача и актера развоја  са примерима добре праксе и искуствима у процесу валоризације типичних производа карактеристичних за ово подручје.

У источној Херцеговини је још 2004. године, уз подршку италијанске организације Оxфам започет процес валоризације типичних производа и активности на очувању аутентичности, традиције и развоју пољопривредно – прехрамбених и зантаских производа са овог подручја. Захваљујући раду групе ентузијаста окупљених  у удружењу Окуси Херцеговину, спроведене су активности на заштити и развоју сира из мијеха и Ливањског сира, граха пољака, разних врста аутентичних вина и производа старих и уметничких заната.  Циљ оснивања удружења је заштита, очување и промоција производње локалних производа са подручја Херцеговине и повећање њихове потрошња како код домаћег становништва тако и код домаћих и страних  туриста. Захваљујући овим активностима поменути производи постају кључни фактор за ревитализацију и развој  локалне економије. Удружење је у Мостару отворило продајни центар и тако постигло значајн успех у промоцији и повећању продаје типичних производа. .

Учесници студијске посете били су произвођачи и удружења из  севроисточне Босне и Златиборског округа. Кроз презентацију директора Оxфам-а Соринела Гетхау, добили су драгоцене информације у вези  са процесом валоризације типичних производа, за који је неопходна сарадња  свих локалних актера. Цео процес представљен је на примеру Сира из мијеха, од активности на мобилизацији актера и ресурса, преко интерне и екстерне квалификације производа које подразумевају сложен вишефазни посао. Следећа фаза је наставак рада на интерној и екстерној  квалификацији, како кроз јачање техничке подршке произвођачима и припрему за сертификацију ознаком географског порекла, тако и кроз успостављању синергије са другим пројектима. Све то требало би да створи чврсту основу за процес  комерцијализације кроз успостављање дистрибутивних канала и тржишно позиционирање Сира из мијеха.

Као важан актер у овом процесу, али и другим активностима усмереним на развој пољопривреде и подршку МСП сектору, представљена је Регионална агенција за економски развој Херцеговине – РЕДАХ. Учесници су се упознати су и са радом Пољопривредне задруге Петрово поље, која је најзаслужнија за обнављање производње Граха пољака, аутохтоне врсте пасуља која успева само на овом подручју. Деловање предузетничког центра ЛИНК, који управља гаранцијским фондом и кредитира пољопривредне произвођаче,  такође представља значајан вид подршке за развој пољопривредне производње.

Ова студијска посета има вишеструки значај за учеснике из Босне и Србије, како за подизање свести о вредностима типичних производа и планирање  процеса валоризације, тако и за успостављање пријатељских и пословних веза међу људима, што је најважнији циљ прекограничне сарадње!