Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

West metal group

Успостављање услова за функционалан рад Кластера металске индустрије Западне Србије
„WEST METAL GROUP”

Програм: Програм подршке развоју иновативних кластера у 2014. години

Назив пројекта: Успостављање услова за функционалан рад Кластера металске индустрије Западне Србије „WEST METAL GROUP”

Укупна вредност пројекта: 834.270,00 динара

Носиоци пројекта: Кластер металске индустрије Западне Србије „WEST METAL GROUP”

Партнери на пројекту: Регионална развојна агенција Златибор  д.о.о. Ужице

Општи циљ пројекта:  Изграђени капацитети кластера

Пројекат доприноси изградњи капацитета кластера како би могао да пружи организациону, логистичку, стручну, инфраструктурну, институционалну, техничку, информациону и друге врсте подршке својим чланицама и тиме допринесе њиховом развоју.

Специфични циљ пројекта: Успостављени услови за функционалан рад кластера

Реализацијом планираних активности, за мање од једне године кластер ће имати дефинисане и усвојене основне структуре, политике и процедуре које омогућавају његов несметан и функционалан рад.

Резултати пројекта:

1.    Развијена заједничка визија, циљеви и формулисана стратегија кластера

2.    Успостављена организациона структура кластера

3.    Успостављена структура и политика наплате чланарина

4.    Успостављена политика и критеријуми за пријем нових чланова

5.    Успостављена структура услуга кластера

6.    Израђен плана праћења перфоманси

7.    Промотивне активности кластера

Трећа радионица у оквиру пројекта Успостављање функционалног рада Кластера металске индустрије Западне Србије WЕСТ МЕТАЛ ГРОУП одржана је у петак, 22. маја  2015. године.

У четвртак 29. јануара 2015. године у просторијама фирме Пан Комерц  у Пожеги одржана је прву у низу радионица које се организују у оквиру Пројекта Успостављање функционалног рада Кластера металске индустрије Западне Србије WEST METAL GROUP.

Програм: Програм подршке развоју иновативних кластера у 2014. години

Назив пројекта: Успостављање услова за функционалан рад Кластера металске индустрије Западне Србије „WEST METAL GROUP”