Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Заштита животне средине у функцији брендирања територије

Током реализације БиоЕн пројекта, РРА Златибор је покренула иницијативу и јавни дијалог на тему разматрања односа туризма, заштите животне средине и регионалног развоја, са фокусом на употребу биомасе као најзаступљенијег обновљивог извора енергије на овој територији.

Имајући у виду обим потрошње енергије у туризму и притиске које та потрошња врши на животну средину, мишљења смо да се даљи развој ове привредне гране у региону мора условити и довести у везу са енергетском ефикасношћу туристичке дестинације. Када се томе дода и чињеница да је ово туристички најпосећенији регион у Србији, који бележи преко милион ноћења годишње у више стотина угоститељско-хотелских смештајних јединица, онда је грађење компаративне предности дестицанције на бази еколошки одговорног понашања више него смислено.

Краћа публикација која је израђена овим поводом има за циљ да иницира тему, заинтересује кључне актере у региону и информише стручну јавност. Наредни период носи са собом низ изазова, укључујући и онај најважнији – изградњу институционалних капацитета за реализацију процеса „зеленог“ брендирања територије.