Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Завршен План промоције примарне селекције отпада

Једна од првих активности Пројекта била је израда Плана промоције примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли, чији је задатак да представи основни низ корака које је неопходно предузети у циљу успостављања овог система у школама, укључујући и адекватно информисање и едуковање циљних група пројекта.

Овај документ је превасходно намењен наставном кадру и школским упосленицима (како менаџменту, тако и помоћном особљу) као помоћ и оквир за спровођење едукативних активности усмерених ка ђацима. На изради документа партнерски су радили Удружење наставника „Опстанак“ из Ужица и „Центар за екологију и енергију“ из Тузле. Едукативне активности пројекта ће бити детаљније разрађиване кроз практични Водич за наставнике-водитеље еколошких секција, који је тренутно у процесу израде.