Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Завршетак пројекта примарне селекције у школама

Реализацијом 14. састанка Пројектног тима из Ужица и екстерном мониторинг посетом, крајем априла месеца, формално је завршен пројекат „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“. Током 15 месеци трајања, спроведено је више различитих врста активности, међу којима се издвајају едукативне и оне техничког карактера. Едукативне су биле усмерене на ученике, запослене у школама и ширу локалну заједницу, док су техничке биле окренуте ка комуналним предузећима и самим школама у два града.

Кроз пројекат смо подигли ниво знања и свести о могућностима примарне селекције међу 10.000 ужичких ђака и близу 1.000 школских радника. Затим смо поставили систем примарне селекције са укупно 270 канти за одвојено сакупљање отпада и 14 контејнера за његово привремено складиштење до тренутка одвоза са специјалним возилом – камионом аутоподизачем, који је такође набављен кроз овај пројекат.

На крају, остварили смо неколико разнородних резултата, који се могу поделити у оне финансијски мерљиве и оне који то свакако нису. Близу 25 т прикупљених сировина (58%-PET амбалажа, 25%-папир и картон, 15%-тетрапак и 2%-алуминијумске конзерве) и скоро 1.000 м³ уштеђеног депонијског простора, спадају у оне резултате који се могу финансијски квантификовати. Са друге стране, читаве генерације младих суграђана научених да другачије третирају употребљене материјале представљају капитал за будућа времена и у финансијском смислу су непроцењиве. На свима нама је да тај капитал умножимо и адекватно искористимо, приликом конципирања нових начина управљања отпадом у граду.

Пројектни тим захваљује свима који су допринели адекватној реализацији овог пројекта, искрено верујући да ће његови резултати остати још дуго на употребу и понос овог града и његових становника. За то време, настојаћемо да пројекте сличног карактера реализујемо и у наредном периоду, како би процес примарне селекције отпада заживео у потпуности и без резерве.