Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

GreenTex

GreenTex

Program: Program za Dunavski region (Interreg IV – B DANUBE Region Programme )

Naziv projekta: GreenTex – Poboljšanje dunavske zelene proizvodnje i potrošnje tekstila i odeće

Donator: Evropska unija 

Ukupna vrednost projekta: 1.790.300,00 EUR

Trajanje projekta: 01.01.2024 – 30.06.2026.

CILJEVI I OPIS PROJEKTA

Green-Tex projekat implementira se u okviru INTERREG programa za Dunavsku regiju, Projekat ima za cilj jačanje transnacionalne saradnje i inovacija u Dunavskoj regiji za održivi tekstilni sektor i na taj način učiniće aktere lanca vrednosti u partnerskim regijama otpornijima i konkurentnijim u prilagođavanju globalnim promenama od tradicionalne ka regenerativnijoj kružnoj ekonomiji zasnovanoj na praksi zelenog tekstila.Green-Tex projekat će kreirati i testirati nova rešenja kroz celi lanac vrednosti (počevši od modnog dizajniranja preko proizvodnje i upotrebe do sakupljanja tekstilnog otpada) i verificirati ih u raznim kontekstima unutar projektne teritorije. Digitalna rešenja će biti sastavni deo projekta Green-Tex, jer je svim partnerskim regionima potreban efikasan sistem prikupljanja tekstilnog otpada koji je javno dostupan uz online mapu sabirnih mesta, podržana kampanjama za podizanje svesti. Green-Tex rešenja će biti uključena u „Green-Tex platformu za učenje i inovacije“. Projekat primenjuje multisektorski pristup integracijom partnera iz sektora tekstila, prikupljanja otpada i reciklaže, dizajna proizvoda i drugih sektora. Takođe integriše sve aktere u  Inovacijski kvadrihelix okvir, relevantan za uspšnu primenu cirkularne ekonomije u tekstilnom sektoru.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultat 1: Organizacije sa povećanim institucionalnim kapacitetom zbog njihovog učešća u aktivnostima prekogranične saradnje – organizacije će povećati svoje institucionalne kapacitete u smislu primena principa cirkularne ekonomije u tekstilnom sektoru sa specifičnim znanjem i kapacitetom u sedećim poljima:

(i) prikupljanje tekstilnog otpada u raznim vrstama okruženja (gradska, urbana i prigradska područja),

(ii) primena prirodnih vlakana lokalnog porekla (tj. vuna) u inovativnoj proizvodnji tekstila,

(iii) zeleni modni dizajn (ponovna upotreba, dizajn bez otpada). itd.).

Rezultat 2: Rešenja koja su preuzeta ili poboljšana od organizacija. Green-Tex projekat će razviti testirana rešenja koja će biti dostavljena s detaljnim uputama o radnjama koje treba preduzeti.

PARTNERI

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (vodeći partner)

Opština Postojina iz Slovenije,

NATIVA institut za održivi razvoj iz Slovenije,

EKOCHARITY iz Slovačke,

Eurotex iz Bugarske,

Opština Majur iz Hrvatske

Univerzitet u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet iz Hrvatske

Univerzitet Donja Gorica iz Crne Gore

Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Srbije

Bucharest-Ilfov Udruženje za razvoj metropolitanske oblasti među zajednicama iz Rumunije i Prvo mađarsko udruženje odgovornih inovacija iz Mađarske

Pridruženi partneri:

Ministarstvo komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine Kantona Sarajevo

Ministarstvo životnog prostora Republike Slovačke

Mesto Trenčín

Slovačka Ministarstvo životne sredine, voda i šuma Rumunije

KICK-OFF SASTANKOM 25. I 26. MARTA 2024. U SARAJEVU OBELEŽEN POČETAK PROJEKTA GREEN-TEX Zvaničan početak projekta koji za cilj ima unapređenje proizvodnje …