Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

SMARTINNO START-UP WEDNESDAY Недеља малих и средњих предузећа – SME week 2014

Поводом почетка реализације пројекта SMARTINNO – Интелигентна мрежа и одрживи иновативни кластер, Регионална развојна агенција Златибор организује промотивни догађај SMARTINNO START-UP WEDNESDAY, у среду, 24. децембра 2014. године, са почетком у 12:00 часова у амфитеатру Високе пословно-техничке школе струковиних студија у Ужицу.

Циљ организације догађаја је промоција кластерског удруживања, иновација у предузетништва  и подстицање повезивања са потенцијалним инвеститорима и институцијама за развој и истраживање. Ове теме имају велики значај јер доприносе повећању трансфера технологија и резултата истраживања ка МСП сектору, чиме се утиче на повећање додате вредности региона.  На догађају ће Национална агенција за регионални развој, представити  Европску мрежу предузетништва – ЕЕН, која  као највећа мрежа за пословну подршку  пружа различит спектар услуга за МСП сектор у Европи и шире.  О значају удруживања и користима које МСП сектор може остварити деловањем кроз кластер, говориће експерт Снежана Селаковић, која је учествовала  у успостављању неколико кластера у Србији. Знање и истарживање као кључни фактори за примену иновација у МСП сектору  је тема о којој ће нам говорити професор ВПТШ, Милован Миливојевић. 

На крају ће свечано бити уручени сертификати иновативним start-up пројектима INMOLD PLAST и ReTEX, који су учествовали на транснационалном такмичењу иновативних пројеката у Будимпешти, почетком децембра ове године.

SMARTINNO пројекат суфинансира Европска унија кроз ИПА Јадрански програм прекограничне сарадње 2007-2013. Главни циљ пројекта је развој „паметних“ система умрежавања за праћење и подстицање истраживачких и иновативних капацитета малих и средњих предузећа на подручју Јадранског региона, како би се превазишли недостатци као што су недоступност извора финансирања, недостатак синергије између малих и средњих предузећа са једне и носилаца истраживачко-иновативних функција, креатора политика и инвеститора са друге стране.  У том контексту пројекат SMARTINNO ће допринети бољем повезивању понуде и тражње за иновацијама, пружању  едукативних  и других услуга које омогућавају бољу информисаност за приступ алтернативним изворима финансирања.

Агендa – > agenda_smartinno_start_up_wednesday