Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Одржана радионица о процени стања у изабраним секторима

Регионална развојна агенција  Златибор  у сарадњи са  Националном агенцијом за регионални развој организовала је радионицу  „О процени стања у изабраним секторима на USAID PSD пројекту“, која је одржана 9. маја 2014. године Пријепољу.

На самој радионици су презентовани резултати посета и разговора са представницима институција, кључних заинтересовнаих страна,  у оквиру пројекта који се реализује  на територији 12 општина ( разговори са председницима општина, канцеларијама за ЛЕР, канцеларијама за младе, канцеларијама Националне службе за запошљавање, регионалних привредних комора, бизнис инкубатора, пољопривредних стручних служби).

Након представљања резултата, до којих се дошло анализом попуњених упитника, учесници на  радионици су у радним групама формираним по секторима агробизнис, мода, лака индустрија, урадили SWOT анализу одабраних сектора и направили  преглед потреба по секторима и могућих будућих активности пројекта.

Информације добијене кроз разговоре са кључним стакехоледерима су од изузетног значаја за разумевање позиције малих и средњих предузећа у секторима дефинисаним пројектом. Учешће на радионици пружило је  прилику свим главним чиниоцима на територији општина и градова који су одређени пројектом да пруже заједнички допринос имплементацији пројекта  Развој приватног сектора у јужној и југозападној Србији.

Иначе, Национална агенција за регионални развој у име Владе Републике Србије реализује пројекат Развој приватног сектора у јужној и југозападној Србији (PSD), у сарадњи са Америчком агенцијом за међународну сарадњу, Мисија у Србији (USAID), која финансира пројекат. Пројекат се реализује у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама: Регионалном развојном агенцијом Златибор, Регионалном агенцијом за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Регионалном развојном агенцијом Санџака-SEDA и Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа.

Циљ пројекта је јачање МСПП у одабраним регионима на територији 12 општина: Врању, Лесковцу, Прешеву, Бујановцу, Медвеђи, Рашки, Новом Пазару, Сјеници, Тутину, Прибоју, Пријепољу и Новој Вароши. Успостављањем веза између фирми у одабраним регионима, као и нових, већих тржишта, пројекат ће повећати продају и извоз и створити нова радна места.