Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Отпад није смеће

Отпад није смеће

Конкурс:    EU Exchange 4

Донатор:   Европска унија

Носиоци:   Град Ужице, Општина Чајетина

Партнери: ЈКП Биоктош, Ужице; КЈП Златибор, Чајетина; Регионална развојна агенција Златибор, Ужице

Општи циљ: Допринос ефикаснијем коришћењу Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко повећањем количина и квалитета примарно селектованог отпада.

Специфични циљ: Унапређен процесс примарне селекције комуналног отпада на територији града Ужица и општине Чајетина.

Резултати:

– Унапређен систем примарне селекције отпада смањењем удела зеленог отпада у комуналном отпаду на територији града Ужица

– Успостављени технички услови за примарну селекцију комуналног отпада на територији општине Чајетина

– Подигнути капацитети представника локалних самоуправа и запослених у Јавним комуналним предузећима за успостављање и унапређење система       примарне селекције отпада

– Промовисана примарна селекција комуналног отпада међу грађанима на територији града Ужица и општине Чајетина

Локација: Град Ужице

Општина: Чајетина

Укупна вредност: 162.190 €

Трајање: 12 месеци ( фебруар 2014. – фебруар 2015.)

 

 

У оквиру промотивно-едукативних активности пројекта, урађена су два промо филма који имају за циљ промоцију адекватног управљања комуналним отпадом.

У среду, 28. јануара 2015. године у библиотеци Љубиша Р. Ђенић, одржана је завршна конференција пројекта „Отпад није смеће. Конференцији је присуствовало преко педесет званица које су чинили представници локалних самоуправа града Ужица, општина Чајетина, Лучана, Ивањице и града Чачка, као и представници јавних предузећа партнерских локалих самоуправа.

Набавком трактора, дробилице, усисивача за лишће и котла, као и њиховим стављањем у употребу, започето је са коришћењем зеленог отпада као алтернативног горива за загревање Расадника у Севојну.

Крајем новембра одржане су дводневне обуке за техничко особље комуналних предузећа Биоктош и Златибор. Обуке су организоване у Ужицу и Чајетини за десет особа из ЈКП Биоктош и двадесет у КЈП Златибор.

Средином новембра одржана је дводневна обука за преставнике локалних самоуправа, као и менаџмент комуналних предузећа Ужица и Чајетине у Градском развојном центру у Ужицу.

Након што су добили теоретска, волонтери су посетом ЈКП Дубоко, знања о примарној селекцији отпада и практично проширили. Овом приликом су истакли да само одговорним третирањем отпада свих грађана и привредних субјеката можемо олакшати тежак рад људи у Дубоком и продужити животни век депоније.

Представници града Ужица, општине Чајетина и КЈП Златибор крајем септембра посетили су Словенију. Посета је имала за циљ обилазак значајних институција, а у циљу усвајања позититвних искустава у области одлагања чврстог отпада.

У периоду од 6. до 9. септембра, у библиотеци Љубиша Р. Ђенић, одржане су обуке за двадесет волонтера у Чајетини, који су се на овај начин припремили за посете домаћинствима у својој општини. Током обука волонтерима је стручни тим удружења Опстанак пренео значајне информације из области заштите животне средине, примарне селекције отпада (како и зашто), рециклаже, али су обучени и на тему комуникације и рада са становништвом.

Највећа количина отпада која се прикупи у једном домаћинству представља органски отпад, а једини начин за његово искоришћење је компостирање.  То је  поступак биолошке разградње органских материјала, чиме се биолошки отпад смањује, а као резултат тога настаје компост (материјал сличан хумусу) који садржи храњиве материје.

У понедељак и уторак, 9. и 10. јуна 2014. године, у просторијама Градског развојног цента Ужице, одржане су обуке наставника и васпитача из области заштите животне средине, примарне селекције и компостирања. Наиме, присутни су били наставници три основне школе и васпитачи три вртића, који су на овај начин се прикључили пројектним активностима. Постигнут је договор да стечено знање током обука поделе са свим запосленим у својим образовним установама, како би у наредном периоду едуковали  децу која похађају ове школе/вртиће из наведених области.

Прве две, од укупно четири обуке за волонтере, одржане су за дане викенда у Градском развојном центру Ужице. Први дан обуке био је посвећен теоријској обуци из области компостирања и његовог значаја за заштиту животне средине. Овом приликом волонтери су детаљно упознати са поступком компостирања и коришћења компоста.

Град Ужице позива све заинтересоване грађане Ужица да се пријаве за доделу компостера и то Канцеларији за локало економски развој Петра Ћеловића бб или на телефон 590-105.  Рок за пријаву је 9. јун 2014. године. По пријему пријава, вршиће се селекција по критеријуму величине зелене површине коју одржавају. Испоруку компостера вршиће волонтери који ће посетити свако одабрано домаћинство и детаљно их упутити у поступак компостирања и коришћења добијеног компоста.