Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

ЕДУКАЦИЈА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА У ОКВИРУ ПОРАЛИСТ ПРОЈЕКТА

Циклус обука планираних у оквиру пројекта Протективна опсерваторија регионалног ареала лековитог биља као живе прекограничне инфраструктуре одрживог туризма-ПОРАЛИСТ, почиње организацијом тренинга у Бијелом Пољу у уторак, 15.10. и у Пријепољу, у среду, 16.10. 219. године. Тим стручњака из Института за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић одржаће предавања о лековитом биљу, из области одрживог сакупљања, складиштења, расадничке и контејнерске производње,  култивације, компостирања и заштите лековитог биља. 

Едукативни програм се спроводи у оквиру пројекта Поралист  који кофинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (ИПА ИИ) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, уз подршку Министарства за европске интеграције Републике Србије и Канцеларије за европске интеграције Републике Црне Горе.

Кроз 4 модула тренинга -унапредиће се вештине и знања -актера на тероторији обе општине који се баве лековитим биљем, са циљем да се успостави одржив модел сакупљања, складиштења и употребе лековитог биља, као и да се кроз диверсификацију понуде и интегрисање лековитог биља у медицинске, козметичке и гастротуристичке сврхе, природни ресурси ставе у функцију развоја туризма.

Успостављање одрживих модела употребе лековите биљне инфраструктуре, одрживих механизама и креирање иновативних решења за локални развој у двема суседним државама, Србији и Црној Гори, доприноси се стварању нових могућности унапређење туристичких садржаја као једног од приоритетних сектора развоја општина у прекограничном подручју.