Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

О пројекту

Програм: Прекогранична сарадња Србија – Босна и Херцеговина

Назив пројекта: Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

Укупна вредност: 317.748 €

Донатор: Европска унија, кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговин

Носилац пројекта: ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“

Локација пројекта: Градови Тузла (Босна и Херцеговина) и Ужице (Република Србија)

Трајанје пројекта: фебруар 2013 – мај 2014.

Циљ пројекта: Допринос одржавању високог нивоа квалитета животне средине у прекограничној области кроз сарадњу и заједничке иницијативе. Пројекат доприноси заштити животне средине, смањењу количина депонованог отпада кроз успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли.

Резултати пројекта:

–   Технички оквир за примарну селекцију отпада успостављен у 28 школа у Ужицу и Тузли;

–   Технички и кадровски капацитети два јавна комунална предузећа за сакупљање, транспорт и   секундарну селекцију отпада подигнути;

–   112 запослених у 28 школа обучени за пружање подршке примарној селекцији;

–   Примарна селекција уведена у 28 школа у Ужицу и Тузли;

–   Локална и шира заједница упознати са примерима добре праксе примарне селекције у школама.