Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Интезивиран рад ПОРАЛИСТ Међуопштинске радне групе

У склопу пројекта ПОРАЛИСТ радна група задужена за израду циљева и мера на пољу одрживе употребе и заштите природних ресурса, одржала је 4. заједнички састанак у петак, 12. јуна у хотелу Франца у Бијелом Пољу. Чланови међуопштинске радне групе наставили су рад на дефинисању појединих елемената заједничког Акционог плана. Због још увек важећих мера на граничним прелазима између Србије и Црне Горе, чланови радне групе са подручја општине Пријепоље присуствовали су састанку путем skype конференције.

Током састанка се дискутовало о SWOT анализи, која је дефинитивно уобличена након допуна учесника, који су активно и кроз конструктивне предлоге разговарали о дефинисаним снагама, слабостима, приликама и пријетњама кој се односе на сектор лековитог биља и заштите биодиверзитета у прекограничном подручју. Започети су и разговори о стратешким приоритетима, циљеви, а и мерама на пољу одрживе употребе и заштите природних ресурса. Усаглашени ставови до којих се дошло на овом састанку биће интегрисани у заједнички предлог Акциониог плана, који представља један од кључних резултата ПОРАЛИСТ пројекта и важан корак напред за валоризацију и одрживо коришћење природних ресурса за добробит долазећих генерација. Охрабрује спремност локалних самоуправа да додатно подрже овај сектор, како кроз проширење или модификацију постојећих програма, тако и кроз увођење нових. Чим се стекну услови и омогући слободно кретање људи преко граница, међуоппштинска радна група ће пре финализације документа, одржати још два заједничка састанка, након чега ће Акциони план бити представљен на јавном скупу који ће се одржати у Пријепољу.

Пројекат ПОРАЛИСТ кофинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, а партнерски на територији општина Пријепоље и Бијело Поље, спроводе Регионална развојна агенција Златибор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и НВО Мултимедијал Монтенегро. Уговор за суфинансирање средствима Европске уније потписан је са Министарством финансија Републике Србије – Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.