Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Трећи састанак МОРГ у Пријепољу

У понедељак, 1. јуна 2020. године, у Пријепољу ће бити одржан трећи састанак међуопштинске радне групе за лековито биље и очување биодиверзитета. Након паузе због проглашене пандемије, чланови радне групе настављају  рад не дефинисању појединих елемената заједничког Акционог плана. На претходном састанку у Бијелом Пољу, представници обе општине усагласили су кључне снаге, слабости, предности и шансе у области лековитог биљ и биодиверзитета, на основу којих ће  бити формулисани визија, циљеви и конкретне мере за њихову реализацију. Још увек очувана природна богатства две суседне општине, представљају  потенцијал који уз заједничко деловање и активности може бити валоризован да допринесе економском развоју и оживљавању ових подручја. Уз Меморандум о сарадњи и Акциони План, Пријепоље и Бијело Поље показују спремност да у будућности удруже снаге и заједнички делују на очувању и заштити богатства којим располажу.

Пројекат ПОРАЛИСТ кофинасира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (ИПА ИИ) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, а партнерски на територији општина Пријепоље и Бијело Поље спроводе Регионална развојна агенција Златибор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ и НВО Мултимедијал Монтенегро.