Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

Програм: Прекогранична сарадња Србија – Босна и Херцеговина

Назив пројекта: Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

Укупна вредност: 317.748 €

Донатор: Европска унија, кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговин

Носилац пројекта: ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“

Локација пројекта: Градови Тузла (Босна и Херцеговина) и Ужице (Република Србија)

Трајанје пројекта: фебруар 2013 – мај 2014.

Циљ пројекта: Допринос одржавању високог нивоа квалитета животне средине у прекограничној области кроз сарадњу и заједничке иницијативе. Пројекат доприноси заштити животне средине, смањењу количина депонованог отпада кроз успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли.

Резултати пројекта:

–   Технички оквир за примарну селекцију отпада успостављен у 28 школа у Ужицу и Тузли;

–   Технички и кадровски капацитети два јавна комунална предузећа за сакупљање, транспорт и   секундарну селекцију отпада подигнути;

–   112 запослених у 28 школа обучени за пружање подршке примарној селекцији;

–   Примарна селекција уведена у 28 школа у Ужицу и Тузли;

–   Локална и шира заједница упознати са примерима добре праксе примарне селекције у школама.

У намери да се свим актерима пројекта презентују резултати до којих се дошло током 15 месеци његове реализације, пројектни тим је 13. маја организовао састанак на ову тему, у просторијама Техничке школе у Ужицу. Састанку су присуствовали представници ужичких школа (директори и наставници биологије), укључених у реализацију пројекта; затим чланови градског већа Града Ужица, задужени за ресоре образовања и рада јавних предузећа; потом Школске управе, уз чију је подршку пројекат спроведен; као и Заједничког техничког секретаријата Програма Србија-Босна и Херцеговина, у оквиру кога је пројекат исфинансиран, али и партнерских организација које су пројекат реализовале - ЈКП Дубоко, Удружења наставника Опстанак и РРА Златибор.

мониторинг посетом, крајем априла месеца, формално је завршен пројекат „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“. Током 15 месеци трајања, спроведено је више различитих врста активности, међу којима се издвајају едукативне и оне техничког карактера. Едукативне су биле усмерене на ученике, запослене у школама и ширу локалну заједницу, док су техничке биле окренуте ка комуналним предузећима и самим школама у два града.

У последњем месецу пројектних активности урадили смо, трећу у низу и уједно последњу емисију серијала о примарној селекцији отпада у школама, у циљу промоције овог процеса и доприноса његовом опстанку у будућем периоду. Емисија обрађује различите аспекте пројектних активности, са посебним акцентом на укупне количине селектованог отпада и позитивне ефекте који из тога произилазе – еколошке и економске. Наши саговорници су ученици, наставници, запослени у комуналном предузећу, као и чланови Пројектног тима, који сагледавајући проблематику из свог угла износе сопствена опажања и ставове.

Дводневном посетом Ужицу, крајем прошле недеље, започео је посао евалуације резултата и достигнућа нашег пројекта, који реализује Институт за територијални економски развој (InTER) из Београда. Евалуација има за циљ да сагледа пројектне резултате, оцени ефикасност и ефективност њиховог испуњења, процени могућности одрживости пројекта након његовог завршетка и да препоруке за унапређење процеса који је овим пројектом успостављен.

Захваљујући несумњивој актуелности теме и свеприсутној потреби за адекватнијим односом према комуналном отпаду, резултати увођења примарне селекције отпада у школама су све видљивији, а позитивне реакције све бројније. Као резултат тога пројекту се, у претходном месецу, прикључило 4 нова корисника. Дом за децу и омладину „Петар Радовановић“, Црвени крст Ужице, Дечији вртић „Полетарац“ и Удружење инвалида церебралне и дечије парализе Ужице су показали заинтересованост да својим штићеницима и упосленицима омогуће прилику да одвојено сакупљају отпад који као појединци генеришу у свакодневном раду.

Дом ученика средњих школа Ужице, прикључио се активностима нашег пројекта, током јануара месеца 2014. Са смештајним капацитетом од 130 ученика који похађају неку од 7 ужичких средњих школа, већ укључених у пројекат од самог почетка, Дом у Коштици узима равноправно учешће у пројекту, доприносећи испуњењу зацртаних циљева.

„Taj mali grad gdje su problemi veći nego kod nas u Tuzli. U ovom gradu gdјe su ljudi veliki, ne po fizičkom izgledu već po ljudskosti i ljepoti. To je grad, po prijateljstvu i poštovanju drugih naroda i kulture, jedan od najvećih u Srbiji, pa čak i u našoj lijepoj Jugoslaviji.

Петог, и на нашу велику жалост, последњег дана еко кампа, одмах после доручка, уследила је презентација менаџера пројекта, Милоша Родојевића о  третмана  отпада у Бeлгији. Сазнали смо да постоје регије које уопште немају депоније, већ се сав отпад на различите начине рециклира или спаљује уз производњу енергије.

Данас у 08:00 часова, експедиција од 22 путника кренула је из Ужица пут Орманице (општина Сребреник, у Босни и Херцеговини), како би узела учешће на петодневном еколошком кампу који се реализује за ученике средњих школа Ужица и Тузле, који су остварили најбоље резултате на еколошким квизовима, организованим у 14 школа укључених у пројекат.

У интервалу од 11. до 13. децембра у ужичким средњим школама одржани су еколошки квизови о рециклажи и примарној селекцији отпада, са циљем да се упореде знања ученика стечена на еколошким секцијама и да се најбољи међу њима квалификују за учешће на еколошком кампу „Тузла 2014.“ чија се реализација планира у периоду од 08. до 12. јануара наредне године.

У склопу пројектних активности реализоване су мониторинг посете у свих 14 ужичких школа у којима се реализује процес примарне селекције отпада. Мониторинг је спроведен у интервалу од 25. новембра до 13. децембра, којом приликом је разговарано са школским руководствима, запосленим радницима, водитељима еколошких секција и ђацима, а све у циљу добијања релевантних информација са терена, како би се процес примарне селекције отпада још више унапредио.

Овогодишње учешће РРА Златибор на сајму Бизнис база и Локалне самоуправе у хали I Београдског сајма искоришћено је за презентацију нашег пројекта ширем аудиторијуму.